5 CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương Chương 49.2
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi chương 49.1 ( tập cuối )
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương Chương 48
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi CHƯƠNG 47
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi CHƯƠNG 46(H)

Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương Chương I
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương Chương II
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương 3
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi Chương IV ( có h nhẹ )
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương V
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương chương VI(h nhẹ)
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương chương VII(cao h)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương chương VIII(nhà tắm h)
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi chương IX( cảm xúc kì lạ)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi Chương X( nhẹ nhàng thân thiết cô,)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi CHƯƠNG XI(H tiếp tục ăn cô,)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương Chương XII(Vương tử trèo tường)
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương CHƯƠNG XIII(ĐAU LÒNG VÌ HẮN)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương XIV
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương CHƯƠNG XV
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi CHƯƠNG XVI(CaoH)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi CHƯƠNG XVII( Cao H)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi Chương XVIII (h nhẹ)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi Chương XIX(ANH YÊU EM)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi CHƯƠNG XX( ĐI CHƠI)
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương CHƯƠNG XXI( CAO H kịch liệt ở công viên)
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi CHƯƠNG XXII(NỤ HÔN TẠM BIỆT)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi CHƯƠNG XXIII
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương CHƯƠNG 24(Bị đánh )
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương 25(h)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương CHƯƠNG 26(H)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương CHƯƠNG 27:-))YÊU
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương CHƯƠNG 28
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương Chương 29
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương 30
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi CHƯƠNG 31( H)
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi CHƯƠNG 32 ( H )
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương 33
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương CHƯƠNG 34
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương 35(h)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương CHƯƠNG 36( DU LỊCH)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương CHƯƠng 37
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương CHƯƠNG 38
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi Chương 39(h)
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi CHƯƠNG 40
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương CHƯƠNG 41
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi CHƯƠNG 42
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương CHƯƠNG 43
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi CHƯƠNG 44
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương vãi CHƯƠNG 45(H)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi CHƯƠNG 46(H)
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi CHƯƠNG 47
Chương : Bá Đạo tè Thiên vương Chương 48
Chương : Bá Đạo đái Thiên vương vãi chương 49.1 ( tập cuối )
Chương : Bá Đạo tiểu Thiên vương vãi Chương 49.2

Đọc sách, thư giãn, thả trọng điểm hồn theo số đông chuyến cảm thấy đầy hứng thú, số đông cuộc tình ngang trái hay những mẩu chuyện đầy giờ đồng hồ cười cùng nước mắt.

Ngàn Truyện Vạn Sách với trên vạn cuốn sách, đã cung cấp cho mình tài nguyên sách gần như là vô tận.