2 ra mắt các chủng loại câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng hiện tại nay5 Mẹo học tiếng Hàn tại nhà tác dụng nhất

Cập nhật mẫu thắc mắc giao tiếp giờ đồng hồ Hàn (PV xin visa làm việc DSQ Hàn)

1. 자기소개 영어&한국어?

2. 58,291 십진수 쓰기?

3. 800:40

4. X 찾기?

5. X^2 찾기?

6. 무슨 학과를 선택했습니까?

7. 자기 고향 소개?

8. 10년 후에 자기의 모습, 하고 싶은 일?

9. 어디에 여행하고 싶으세요?

10. 한국 유학 목적?

Chú ý: khi làm chấm dứt bài thi viết nhân viên DSQ với LSQ hoàn toàn có thể sẽ hỏi bằng tiếng Hàn từ 1 – 10 câu, các câu hỏi này cũng chỉ là các thắc mắc “giao tiếp phổ thông”.

Bạn đang xem: Các bài văn tiếng hàn giúp lấy lại động lực

Bản dịch bì thi viết chính học sinh PV hoàn thành dịch ra chụp ảnh gửi về:

*

1 bài bác thi viết vấn đáp xin visa sống Lãnh sự cửa hàng Hàn trên tp. HCM

.

HỌ VÀ TÊN:

한국어 연수(D-4-1) 인터뷰 보조 자료(A)

1. 한국어 학원의 이름이 무엇인가요?

(답)____________________________________

2. 다음 숫자를 한글로 써 보세요.

(답) 5,415⇒_____________________________

3. 수학 더하기 문제입니다. 사십칠 더하기 이십사는 얼마인가요?

(답)____________________________________

4. 오늘 아침에 무엇을 먹었습니까?

(답)____________________________________

5. 당신의 가족은 몇 명이 있습니까?

(답)____________________________________

6. 장래 희망이(Ước ao ước tương lai) 무엇입니까?

(답)___________________________________

※ 다음 베트남어를 한국어로 바꿔 쓰세요.

7. Hôm này là sinh nhật của chị em tôi.

(답)___________________________________

8. Không ít người dân muốn đi phượt Hàn Quốc vào mùa xuân.

(답)___________________________________

9. Vào mùa hè, thời tiết việt nam rất nóng.

(답)___________________________________

10. Hằng ngày, tôi đi học bằng xe buýt.

(답)___________________________________

※ 다음 한국어를 베트남어로 바꿔 쓰세요.

11. 저는 6개월 동안 한국어를 공부했습니다.

(답)___________________________________

12. 베트남은 12월부터 3월까지 날씨가 시원해요.

(답)________________________________________

Giới thiệu những mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng hiện nay nay

Giao tiếp tiếng Hàn tốt, để giúp đỡ bạn từ tin cùng dễ thành công hơn. Tốt nhất là hiện thời khi giờ Hàn, sẽ là ngôn từ được thanh niên Việt thương yêu và gạn lọc học tập. Sau đây, Knet vẫn gửi đến các bạn những mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn có phiên âm được thực hiện nhiều nhất


*

Học giao tiếp tiếng Hàn


59 mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn

1.안녕하새요! An yong ha se yo안녕하십니까! An yong ha sim ni kka

Cả 2 mẫu mã câu này đều phải sở hữu chung chân thành và ý nghĩa là xin chào.

2.즐겁게보내새요!

Chư ko un bo ne se yo: Chúc vui vẻ

3.이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요.

I rưm ngươi mu ót yêu thích e yo: Tên bạn là gì? tên tôi là…

4.잘지냈어요? 저는 잘지내요.

Jal ji net so yo : Bạn bao gồm khỏe không? Cám ơn, tôi khỏe.

5.만나서 반갑습니다.

Man mãng cầu so ban gap sưm ngươi ta: Rất vui được thiết kế quen

6.몇살 이세요? 저는 … 살이에요.

Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Bạn từng nào tuổi? Tôi … tuổi

7.이름이 뭐예요?

i-rư-mi muơ-yê -yô?: Tên bạn là gì? 

8.어디서 오셧어요?

ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?  Bạn chỗ nào đến? 

9.생일죽아합니다

Seng il chu ka say đắm ni ta: Chúc mừng sinh nhật

10.잘자요! Jal ja yo

안영히 주무새요! An young hi chu mu se yo

Cả 2 câu trên đều có nghĩa: Chúc ngủ ngon

11.괜찬아요!

Khuen ja mãng cầu yo: Không sao đâu

12.고맙습니다.

Go bản đồ sưm ni ta: Xin cảm ơn

13.한국어 조금 할 수있어요.

Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: Tôi nói cách khác tiếng Hàn 1 chút

14.천천히 말슴해 주시겠어요?

Chon chon hi mal sư me ju say đắm get so yo: Bạn nói theo cách khác chậm một chút ít được không?

15.안녕히게세요. 또봐요

An young hi ke se yo. Tto boa yo

안녕히가세요. 또봐요

An young hi ka se yo. Tto boa yo

Cả 2 câu này mặc dù đọc tất cả phần khác nhẹ nhưng đều phải sở hữu chung ý nghĩa: Tạm biệt. Hẹn gặp gỡ lại

16.모르겠어요

Mo rư get so yo: Tôi ko biết

17.미안합니다.

Mi an mê man ni ta: Tôi xin lỗi

18.알겠어요

Al get so yo: Tôi biết rồi

19.지금 어디예요?

Chi-kưm ơ-ti-yê -yô ? Bây giờ bạn đang ở đâu?

20.다시 말슴해 주시겠어요?

Ta tê mê mal sư me ju mê mẩn get so yo? Làm ơn nói theo lần nữa?

21.무슨일이 있어요?

Mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô? Có chuyện gì vậy?

22.누구예요?

Nu-cu-yê –yô? Ai đó

23.집은 어디예요?

Chi-pưn ơ-ti-yê -yô? Nhà các bạn ở đâu?

24.그사람은 누구예요?

Cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô? Người đó là ai?

25.미스김 있어요?

Mi-xư -kim ít-xơ-yô? Cô Kim có tại đây không?

26.김선생님 여기 계세요?

Kim-xơn-xeng-nim yơ-gi -kyê -xê -yô ? Ông Kim có tại đây không?

27.왜요?

Oe-yô? Tại sao?

28.뭐예요?

Muơ-yê –yô? Cái gì vậy?

29.이게 뭐예요?

i-kê muơ-yê –yô? đặc điểm này là chiếc gì?

30.어때요?

Ơ-te-yô? Sao rồi/ chũm nào rồi/Có được không? 

31.뭘 하고 있어요?

Muơl ha-kô -ít-xơ-yô? Bạn đang làm gì vậy?

32.언제 예요?

Ơn-chê -yê –yô? Khi nào/bao giờ? 

33.얼마예요?

Ơl-ma-yê –yô? Bao nhiêu tiền?

34.저게 뭐예요?

Chơ-kê muơ-yê –yô? Cái cơ là gì?

35.도와주세요

Do oa chu se yo: Hãy góp tôi

36. 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요?

Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo? Làm ơn mang lại tôi hỏi, Ngân hàng cách đây không lâu nhất chỗ nào ?

37.어디에서 댁시를 타요?

Eo di e seo tek mê mẩn rul tha yo? Tôi có thể bắt taxi làm việc đâu?

38.여기는 어디에요?

Yeo ki nưn eo di e yo? Cho hỏi đó là ở đâu vậy?

39.이곳으로 가주세요

i kot su ro ka chu se yo: Hãy chuyển tôi đến add này

40.버스정류장이 어디세요?

Beo su cheong ryu chang eo di se yo? Trạm xe buýt ở chỗ nào vậy?

41.여기서 세워주세요

Yeo ki seo se uo chu se yo: Làm ơn hãy dừng lại ở đây

42.당신의 전화기를 빌릴수 있을까요?

Dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo? Tôi hoàn toàn có thể mượn năng lượng điện thoại của người sử dụng một chút được không?

43.신용카트 되나요?

Sin yeong kha thư due mãng cầu yo? Bạn tất cả mang theo thẻ tín dụng thanh toán không?

44.이거 얼마나예요?

i keo dán giấy eol ma na ye yo? Cái này từng nào tiền vậy?

45.조금만 깎아주세요?

Cho gưm man kka kka chu se yo? Có thể giảm ngay cho tôi một chút ít được không?

46.이걸로 주세요

i kol lo chu se yo: Tôi sẽ lấy loại này

47.입어봐도 되나요?

ipo boa bởi vì due mãng cầu yo? Tôi hoàn toàn có thể mặc thử được không?

48.메뉴 좀 보여주세요?

Me nyu chom bo yeo chu se yo? Có thể cho tôi xem thực đơn được không?

49.물 좀 주세요

Mul chom chu se yo: Cho tôi xin một chút ít nước

50.추천해주실 만한거 있어요?

Chu chon he chu sil man han keo dán isso yo? Có thể trình làng cho tôi vài món được không?

51.맵지안게 해주세요

Mep ji an ke he chu se yo: Đừng nấu quá cay nhé

52.이것과 같은 걸로 주세요

i keot koa keol lo chu se yo: Làm ơn cho tôi món này

53.계산서 주세요

Kye san seo chu se yo: Hãy giao dịch thanh toán cho tôi

54.영수증 주세요?

Yeong su bác chu se yo? Cho tôi rước hóa 1-1 được không?

55.여권을 잃어 버렸어요

Yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: Tôi bị mất hộ chiếu

56.길을 잃었어요

Kil ruwl i reo beo ryeot so yo: Tôi bị lạc đường

57.지갑을 잃어 버렸어요

Chi gap pưl i reo beo ryeot so yo: Tôi bị mất ví tiền

58.대사관이 어디에 있어요?

De sa quan tiền ni eo di e it seo yo? Đại Sứ quán ở đâu?

59.가장 가까운 경찰서가 어디에요?

Ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo? Đồn công an gần duy nhất ở đâu?

* Để được hỗ trợ tư vấn thêm về du học Hàn các bạn hãy gọi các số sau hoặc địa chỉ cửa hàng Zalo và nhắn tin


TƯ VẤN khu vực VỰC MIỀN BẮC - HÀ NỘI

TƯ VẤN khu VỰC MIỀN phái nam - TP. HCM

TƯ VẤN khu VỰC MIỀN TÂY - CẦN THƠ


Lí do bạn nên học giờ Hàn

Người xưa bao gồm câu “Văn ôn võ luyện”, điều ấy ám chỉ rằng: toàn bộ mọi sự thành công xuất sắc đều phải chuyên trung khu khổ luyện.

Đối với gần như ai thương mến tiếng Hàn nói bình thường và đang chắt lọc học tập ngữ điệu này. Thì mới hiểu được, việc tiếp xúc tiếng Hàn nó trở nên quan trọng như cầm cố nào.

Những chủng loại câu giao tiếp đơn giản và dễ dàng và hay được dùng hàng ngày chính là nguồn động lực tích cực, tạo nhiều hứng thú nhất cho bạn cho những mở đầu lộ trình học tập tiếng Hàn của bạn.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn bao gồm phiên âm được sử dụng nhiều nhất

Nếu như bạn là tín đồ gia dụng của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không phần nhiều thế, chúng ta còn sẽ là người theo xua học tập ngôn từ này. Thì chắc các bạn sẽ thấy được, đầy đủ mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn này khôn cùng quen thuộc. Đặc biệt, lại được sử dụng không ít và còn lặp đi lặp lại trong ngày nữa.


*

Trong giờ học tập của lớp học tập tiếng Hàn tại trung tâm đào tạo tiếng Knet


Mẹo học tiếng Hàn tại nhà công dụng nhất

Với 59 mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn được áp dụng nhiều độc nhất vô nhị mà shop chúng tôi vừa phân chia sẻ. Chắc chắn sẽ góp ích cho chính mình rất các trong việc giao tiếp tiếng Hàn cùng với người phiên bản xứ. Tuy nhiên chỉ cùng với 25 câu giao tiếp tiếng Hàn, 100 câu tiếp xúc tiếng Hàn, tốt 59 chủng loại câu này do đó chưa đủ, nếu bạn muốn sử dụng giờ đồng hồ Hàn thành thạo. Bạn cần phải học giờ đồng hồ Hàn thuần thục với mẹo học tiếng Hàn tận nhà hiệu quả nhất sau đây.

Bảng vần âm tiếng Hàn

Cơ bạn dạng nhất khi ban đầu học giờ Hàn là buộc phải thuộc bảng vần âm tiếng Hàn. Tự học tập tiếng Hàn tại nhà, chúng ta có thể sử dụng bảng vần âm La Mã nhằm phát âm từ tiếng Hàn. Tuy nhiên cách này sẽ không thực sự hiệu quả. Để sở hữu đến tác dụng tốt nhất lúc học bảng chữ cái tiếng Hàn. Họ cần ghi nhớ những âm thanh có liên quan đến chúng và đầy đủ hình ảnh nhân đồ gia dụng gợi nhớ. Chúng ta nên dành thời gian viết một loạt những nguyên âm và phụ âm để tạo ra sự kết nối giữa nghe và nhìn. Đây là biện pháp học giờ đồng hồ Hàn (nguyên âm cùng phụ âm) hiệu quả. Tiếp sau là viết gần như từ dễ dàng để bài toán học bảng vần âm tiếng Hàn trở nên dễ dãi và thú vui hơn.

Sử dụng các cuốn sách, cuốn truyện giờ Hàn dành cho thiếu nhi

Đây là 1 trong cách học tập tiếng Hàn tác dụng được rất nhiều người áp dụng thành công. Chính vì những cuốn sách dành riêng cho thiếu nhi trọn vẹn chứa những từ tại mức độ cơ phiên bản nhất. Không có những từ vựng nặng nề nó và văn bản rất dễ dàng và đơn giản dễ hiểu. Điều này sẽ giúp đỡ bạn tất cả động lực để học tiếng Hàn các hơn.

Đọc văn phiên bản tiếng Hàn

Dù ai đang học giờ Hàn ở lever nào thì từng ngày hãy để dành ra 10 cho 15 phút để đọc toàn thể các văn bản tiếng Hàn. Đọc đa số văn phiên bản đơn giản nhất tới những văn bạn dạng khó hơn, tinh vi hơn. Bạn chỉ cần nắm được ngôn từ cơ phiên bản nhất của văn phiên bản thay vì cố gắng hiểu từng từ bỏ vựng vào văn bạn dạng đó. Việc thực hành thực tế này nếu được triển khai thường xuyên với liên tục. Sẽ có đến công dụng học tiếng Hàn tại nhà rất tốt cho chính mình đấy.

Các bài bác hát Karaoke giờ Hàn trên You
Tube

Hãy sử dụng hình ảnh những bài hát karaoke tiếng Hàn bên trên You
Tube gồm phụ đề đề và nhẫm theo lời bài bác hát. Đây là biện pháp rất công dụng giúp bàn sinh hoạt tiếng Hàn gấp rút và hiệu quả.

Ngoài ra, các bạn còn hoàn toàn có thể học tiếng Hàn tiếp xúc theo công ty đề để gấp rút hòa nhập vào thế giới tiếng Hàn nhé. Chúc các bạn nói được tiếng Hàn thạo trong thời hạn sớm nhất. Và chấm dứt việc du học tập tại hàn quốc ốc một cách giỏi nhất.

Trên đây, là 59 chủng loại câu tiếp xúc tiếng Hàn được sử dụng nhiều nhất. Hi vọng, với chia sẻ này để giúp bạn từ tin với sẽ là mối cung cấp lực liên quan việc các bạn hứng thú học tập tiếng Hàn hơn.

korea.net.vn - Website hỗ trợ tư vấn Du học hàn quốc uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Thẻ:Mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn, Mẹo học tiếng Hàn


*

Hướng dẫn đổi tên Tiếng Việt của người tiêu dùng sang tên Tiếng Hàn

2002 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml


*

Cập nhật Điều khiếu nại du học nước hàn 2022 MỚI nhất

1781 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml


*

Danh sách quận thị xã bị cấm đi XKLĐ nước hàn 2022

1542 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml


Chi phí tổn Du học nước hàn năm 2022 hết từng nào tiền?

1352 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml


Hướng dẫn đăng ký đi làm việc thêm Online bên trên Hi
Korea ở Hàn Quốc

1238 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml


1000 Won bởi bao nhiêu chi phí Việt Nam, Tỷ giá bán Won nước hàn hôm nay

1072 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml

Trong các tiếp xúc hàng ngày bằng tiếng Hàn, việc rèn luyện sẽ giúp cho bạn trở cần tự tin và nhanh nhạy khi sử dụng loại ngôn ngữ này. Điều này sẽ đem lại sự hứng thú hơn khôn xiết nhiều so với với fan mới mở màn học tiếng. Cùng học giờ đồng hồ Hàn giao tiếp thông qua các mẫu câu thông dụng sau đây nhé.


1. đông đảo câu học tập tiếng Hàn tiếp xúc thông dụng hằng ngày

Để học tiếng Hàn tiếp xúc cơ bản bạn hãy ban đầu với đông đảo mẫu câu đơn giản, phổ biến nhất. Có thể kể cho như sau:

*
Bắt đầu câu hỏi học giờ đồng hồ Hàn bằng những câu giao tiếp thông dụng

Mẫu câu tiếng HànPhiên âmNghĩa giờ Việt
안녕하세요.Xin chào.
저는 잘지내요.Tôi vẫn khỏe.
감사합니다.Xin cảm ơn.
죄송합니다.Xin lỗi.
네.Vâng.
아니요.Không.
알겠어요.Tôi biết rồi.
모르겠어요.Tôi không biết.
처음 뵙겠습니다.Lần đầu được gặp gỡ bạn.

2. Học tiếng Hàn tiếp xúc thông qua đông đảo câu dùng để hỏi

Để tiếng Hàn giao tiếp của chúng ta tự nhiên hơn bạn nên biết cách học tiếng hàn giao tiếp bằng những câu dùng để hỏi. Ví dụ là:

*
Những câu giao tiếp dùng để đặt câu hỏi.

Mẫu câu tiếng HànPhiên âmNghĩa tiếng Việt
이름이 뭐예요?Tên bạn là gì?
제 이름은 … 이에요.Tôi thương hiệu là…
몇 살이에요?Bạn từng nào tuổi?
이게 뭐예요?Cái này là gì?
어떻습니까?Như rứa nào?
어떻게 하지요?Làm sao đây?
얼마예요?Bao nhiêu ạ?
무슨 일이 있어요?Có chuyện gì vậy?

3. Buôn bán là phương pháp dạy học tiếng Hàn giao tiếp thông dụng

Hàn Quốc theo thông tin được biết đến là 1 trong những thiên đường mua sắm, nhưng chúng ta lại gặp vấn đề khi bàn bạc với nhân viên cấp dưới bán hàng. Đừng lo, chính việc giao tiếp, trao đổi với người bán là một trong những các cách học tập tiếng Hàn giao tiếp giỏi đấy.

*
Học một số trong những câu giao tiếp ngay lúc đi buôn bán tại Hàn Quốc.

Mẫu câu giờ HànPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
어서 오세요.Xin mời vào.
뭘 도와 드릴까요?Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
뭐 찾으세요?Bạn sẽ tìm gì thế?
…찾고 있어요.<…chat-go is-seo-yo>Tôi đã tìm …
…있어요?<…is-seo-yo?>Bạn tất cả … không?
이거 비싸요?Cái này đắt không?
더 싼거 있어요?Có loại nào rẻ hơn không?

4. Học tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày khi đi làm thêm

Khi bạn làm thêm, các bạn sẽ có thời cơ học giờ Hàn tiếp xúc hằng ngày. Trong trường phù hợp này, gần như mẫu câu rõ ràng là:

*
Học ngay các câu giờ Hàn phổ cập khi đi làm thêm.

Mẫu câu tiếng HànPhiên âmNghĩa giờ Việt
여기서 야간도 해요?Ở đây gồm làm tối không?
하루 몇 시간 근무해요?Mỗi ngày tôi thao tác làm việc bao nhiêu tiếng?
일을 언제 시작해요?Khi như thế nào tôi bước đầu làm vấn đề ạ?
무슨 일을 하겠어요?Tôi sẽ thao tác gì?
새로 와서 잘 몰라요.

Xem thêm:

Tôi mới đến nên ngần ngừ rõ ạ.
오늘 몇시까지 해요?Hôm ni làm đến mấy giờ?
누구와 함께 해요?Tôi có tác dụng với ai ạ?

Tham khảo bài viết Học giờ đồng hồ Hàn cùng với người bạn dạng xứ

5. Chủng loại câu học tập tiếng Hàn tiếp xúc hằng ngày cần sử dụng khi đi lại

Nếu như bạn cần phải di chuyển đi đâu đó bằng tàu điện ngầm dẫu vậy lại thấp thỏm không biết buộc phải hỏi tín đồ xung xung quanh ra sao. Hãy học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản cùng những mẫu câu sau:

*
Học giờ Hàn để áp dụng khi ước ao di chuyển.

Mẫu câu giờ đồng hồ HànPhiên âmNghĩa tiếng Việt
표는 어디에서 살 수 있습니까?Tôi có thể mua vé chỗ nào ạ?
지금 부산 가는 차 있습니까?Bây giờ đồng hồ có chuyến du ngoạn đến Busan không ạ?
표 두 장 사주세요.Hãy mua hộ đến tôi nhị vé nhé.
창문옆 자리로 해주세요.Cho tôi ghế ở cạnh cửa.
얼마입니까?Giá từng nào vậy?
시청에 가려면 어디에서 갈아 타야 해요?Nếu mong mỏi vào trung tâm thành phố thì tôi nên chuyển tàu ngơi nghỉ đâu?

6. Học tiếng Hàn giao tiếp trong khi nạp năng lượng uống

Nếu các bạn đến nhà hàng quán ăn mà chúng ta bị thấp thỏm không biết đề nghị nói thế nào để yêu thương cầu phục vụ làm bạn trở yêu cầu bối rối. Phần nhiều mẫu câu khi bạn học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản tiếp sau đây sẽ giải quyết và xử lý những băn khoăn đấy.

*
Những mẫu câu tiếp xúc dùng khi nạp năng lượng uống.

Mẫu câu giờ HànPhiên âmNghĩa tiếng Việt
메뉴 좀 보여주세요.Vui lòng mang lại tôi mượn menu.
추천해주실 만한거 있어요?Có thể reviews cho tôi vài ba món được không?
물 좀 주세요.Cho tôi xin một ít nước.
이걸로 주세요.Làm ơn cho tôi món này.
계산해 주세요.Hãy thanh toán/ tính tiền mang lại tôi.

7. Các mẫu câu tiếng Hàn tiếp xúc dùng vào lớp học

Môi ngôi trường học tiếng Hàn giao tiếp khiến cho bạn gặp mặt khó khăn khi những giáo viên luôn luôn thực hiện tiếng Hàn, trong các yêu mong như mở sách, nghe với nhắc lại… mới đầu khi không quen với các câu ngắn này, bạn sẽ thấy khó hiểu nhưng mà khi vẫn quen dần, các bạn sẽ nhanh nệm theo kịp những yêu cầu mà giáo viên gửi ra.

*
Những mẫu câu giao tiếp dùng trong lớp học.

Mẫu câu tiếng HànPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
책 펴세요.Mở sách ra.
잘 들으세요.Chú ý lắng nghe nhé.
따라 하세요.Đọc theo cô/tôi/mình nhé.
읽어 보세요.Làm ơn đọc giúp.
대답해 보세요.Trả lời câu hỏi.
써 보세요.Làm ơn viết nó ra.
알겠어요?Các em/Bạn gồm hiểu không?
네, 알겠어요.Vâng, em hiểu/tôi hiểu.
<아뇨> 잘 모르겠는데요. jal -mô-rư-gếss-nưn-dê-yô>Không, tôi không hiểu.
질문 있어요?Bạn có thắc mắc nào nữa không?

Tham khảo bài viết Học giờ Hàn xuất khẩu lao động

8. Học tập tiếng Hàn tiếp xúc cơ phiên bản khi call điện thoại

Để tự tin khi giao tiếp bằng giờ đồng hồ Hàn, bạn không chỉ nên biết cách vận dụng ngữ pháp một cách chính xác mà còn phải nắm vững về văn hóa Hàn Quốc. Bởi vì vậy, lúc này chúng ta hãy cùng khám phá cách thì thầm với người nước hàn qua điện thoại.

*
Những chủng loại câu giao tiếp khi điện thoại tư vấn điện thoại.

Mẫu câu giờ đồng hồ HànPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
여보세요.Alô. - Xin chào.
(B)입니다.Tôi là B.
실례지만 누구세요?Xin lỗi tuy nhiên mà ai đấy ạ?
B 씨 좀 부탁드립니다.Cho tôi chạm mặt B cùng với ạ.
잠시만 기다리세요.Xin hóng một lát ạ.
메시지를 남기시겠어요?Bạn có muốn để lại tin nhắn không?
좀 더 크게 말씀해 주시겠어요?Bạn nói theo một cách khác to rộng được không?
나중에 다시 걸겠어요.Tôi sẽ gọi lại sau.

9. Hầu như mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn dùng trong ngân hàng

Ở giang sơn không nói cùng ngôn ngữ, lúc ra bank để giao dịch thanh toán quả là sẽ khá khó khăn nếu như khách hàng không học giờ Hàn giao tiếp cơ bản. Chúng tôi gợi ý một loạt những câu tiếp xúc hữu ích sẽ giúp đỡ bạn trong trường hợp này.

*
Những mẫu câu tiếp xúc dùng trong ngân hàng.

Mẫu câu tiếng HànPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
환율이 어떻게 돼요?Tỷ giá bán là bao nhiêu?
인출하고 싶어요.Tôi mong mỏi rút tiền.
송금하고 싶어요.Tôi mong muốn chuyển tiền.
예금하고 싶어요.Tôi muốn đổ tiền vào tài khoản.
가까운 은행이 어디에 있어요?Ngân hàng gần nhất ở đâu?
가까운 ATM이 어디에 있어요?Máy ATM sớm nhất ở đâu?
비밀번호를 잊어버렸어요.Tôi quên mật khẩu đăng nhập của mình.
예금 계좌에서 돈을 인출하고 싶은데요.Tôi mong muốn rút chi phí từ tài khoản tiết kiệm.

học tổn phí du học tập mỹ

Học tiếng Hàn giao tiếp được reviews là môn dễ dàng học nhất trong những loại ngôn từ tượng hình hiện nay. Trên đó là tổng vừa lòng 100+ mẫu câu giúp đỡ bạn học giờ đồng hồ Hàn tiếp xúc hàng ngày. Hi vọng sẽ giúp đỡ ích cho việc học tiếng hàn quốc của bạn.