Hướng dẫn mở khóa iPhone không cần bấm nút Home cực đơn giản

Sau khi thực hiện các bước mở khóa iPhone không cần bấm nút Home thì bạn chỉ cần cầm thiết bị lên và chạm vào phím Home để mở khóa bằng Touch ID, thiết bị sẽ tự động sáng màn hình. Lưu ý, bạn cần phải thiết lập tính năng bảo mật bằng vân tay trước khi sử dụng Touch ID.
*
Bước 1: Sau khi đã thiết lập dấu vân tay, bạn truy cập vào Tiếp theo, các bạn vào Cài đặt > Cài đặt chung để tiến hành các bước mở khóa iPhone không cần bấm nút Home
*
Bước 2: Tiếp theo là Trợ năng > Nút Home
*
*

Bạn đang xem: Nhấn home để mở khoá

*

*

Xem thêm: Phần Mềm Xem Camera Hikvision Trên Điện Thoại Và Máy Tính, Phần Mềm Hik


*

var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetComment(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-comment-news", slug: "meo-mo-khoa-iphone-khong-can-bam-nut-home-cuc-ky-tien-loi" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").html(response); } }); } $("#frm-comment").validate({ rules: { contentcomment: { required: true, minlength: 5 } }, messages: { contentcomment: { required: "Mời bạn nhập nội dung bình luận", minlength: "Bình luận quá ngắn. Mời bạn thêm nội dung." } }, submitHandler: function () { i_ajax("Comment_post_news", { Parent_ID: $("#frm-comment button.btn-block").data("cmid"), News_ID: "7293", Title: "Mẹo mở khóa iPhone không cần bấm nút Home cực kỳ tiện lợi", Content: $("#frm-comment .content-comment").val().trim() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-comment").val(""); } $(".notification").html(d.msg); }); } }); $(".menu-news li a").removeClass("active"); $(".menu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "meo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); }); setTimeout(GetListNews("get-news-rest-api-theme-6", ".ds-bai-viet-moi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTimeout(GetComment("#div_cmt_lst"), 2000); setTimeout(GetListNewsBanner(), 1000);