a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng làm điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Bạn đang xem: Thể tích nước brom 3

b) Tính cân nặng anilin gồm trong dung dịch A. Biết khi mang đến A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường vừa lòng trên là 100%.

Xem thêm: Đội Hình Dự Kiến Sơ Đồ 4 - Đây! Đội Hình Của Arsenal Trước Aston Villa


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

a) C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (1)

480 330 gam

x 4,4 gam

=> x= 4,4.480/330 = 6,4 gam

=>mddBr2 3%= 6,4.100/3=213,33 gam

VddBr2 3%= mddBr2 3%/D = 213,33/1,3 = 164,1 (ml).

b) C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (2)

93 330 gam

y 6,6 gam

=> y = 6,6.93/330 = 1,86 gam

suakhoaalibaba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp suakhoaalibaba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng suakhoaalibaba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép suakhoaalibaba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.