❌ lưu lại ý: toàn bộ tranh được buôn bán là bộ kit tranh handmade cài về tự làm, chưa hẳn tranh thành phẩm: ➡️ trả lời thêu tranh chữ thập➡️ giải đáp làm tranh thêm đá