tại sao nói hàng hóa sức lao động hàng hóa đặc biệt- tại sao nói hàng hóa sức lao động chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của chủ nghĩa bản


Bạn đang xem: Vì sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn của công

... loạt hàng hóa đó, đồng thời trình tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hóa sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư Từ cho thấy hàng hóa sức lao động chìa khóa để giải mâu thuẫn công thức chung Chính ... cho hàng hóa phải lao động Vậy giá trị thặng dư không xuất từ lưu thông không xuất lưu thông, giá trị thặng dư tạo từ đâu? Đó từ hàng hóa sức lao động Bởi trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động ... thuẫn công thức chung Chính hàng hóa sức lao động trình sử dụng tạo giá trị thặng dư cho nhà việc nghiên cứu hàng hóa sức lao động rõ chất bóc lột chủ nghĩa ...
*

CÔNG THỨC CHUNG BẢN & CHÌA KHOÁ GIẢI QUYẾT MÂU THUẨN CÔNG THỨC CHUNG BẢNHÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG


... nội dung I Công thức chung mâu thuẫnCông thức chung Mâu thuẫn công thức chung III Chìa khóa giải mâu thuẫn công thức chung hàng hóa sức lao động  Khái niệm hàng hóa  Điều ... II Chìa khóa giải mâu thuẫn công thức chung hàng hóa sức lao động Điều kiện để biến sức lao động thành hàng hóa Người lao động người tự do, có khả chi phối sức lao động FREE Người lao động ... biến sức lao động thành hàng hóa  Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động I Công thức chung mâu thuẫn Công thức chung Trong lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền vận động theo công thức: H T H’ I Công...

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Khóa Và Lấy Lại Mật Khẩu Khi Quên Trên Điện Thoại Android

*

*

*

*